Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Παροχή επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δυο (2) ΠΕ Ιατρών παθολόγων ενός (1) ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή στις Δομές της Δ/σης Πρόνοιας καθώς και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων για την παρακολούθηση των παιδιών

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει για τις ανάγκες του και ειδικότερα για της ανάγκες της Δ/νσης Πρόνοιας και της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για «Παροχή επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δυο (2) ΠΕ Ιατρών παθολόγων ενός
(1) ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή στις Δομές της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου καθώς και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων για την παρακολούθηση των παιδιών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων» για εννέα μήνες, προυπ/σας συνολικής δαπάνης 49.199,16 € (δυο (2) ΠΕ Ιατρών Παθολόγων 16.399,98€, ενός (1) ΠΕ Οδοντιάτρου 8.199,99€ , ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή 8.199,99 € και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων 16.399,20€).

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε ΕΔΩ

Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε ΕΔΩ