Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι από 15/01/2018 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας . Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στη Διεύθυνση Πρόνοιας στην οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α και Ρούσβελτ ( 3ος όροφος). Το παράρτημα Ρομά λειτουργεί στην οδό Δημοσθένους 45 Ν. Σμύρνη.

Η δομή εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κινούνται σε τρείς άξονες και αφορούν στην υποδοχή - ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Λαρισαίων, σε

ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και σε άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ( ΑΜΕΑ, άνεργοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε :

Τζιότζιου Αγλαΐα

2410-680242

Παράρτημα Ρομά:

Μπουκόρου Ευανθία

2410 231122

Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00