Ανακοίνωση για τους στρατολογικούς πίνακες για τους γεννηθέντες του 2002

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Από το Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2002, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων», υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Λάρισας, στο Τμήμα Δημοτολογίου ίδιοι ή οι γονείς τους από 05/02/2018 έως και 16/02/2018 κάθε εργάσιμη μέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00μ.μ. έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων που θα παραλάβουν το ανωτέρω μήνυμα να ενημερώσουν όλους τους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους, καθώς τα Μητρώα Αρρένων τους μπορεί να βρίσκονται στο Δήμο Λαρισαίων ανεξαρτήτως του Δήμου κατοικίας τους.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2413500250

Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ