Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άδειες Καταστημάτων

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

pdfΔικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κέντρων Διασκέδασης

pdfΔικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης - Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα

pdfΔικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπων

pdfΔικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Καταστήματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Βεβαίωση) Κουρέα - Κομμωτή - Κομμώτριας & Τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών

 

Για τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΦΕΚ 1723/18-05-2017 Τεύχος Β΄ Παράρτημα Α' ή Β' Κατά περίπτωση

2. ΟΠΣ-ΑΔΕ "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδοτήσεων & Ελέγχων" https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html