Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

2019

17 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/05/2019

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/04/2019

15 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18/04/2019

14 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11/04/2019

13 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/04/2019

12 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/03/2019

11 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/03/2019

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/03/2019

09 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/03/2019

08 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/02/2019

07 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/02/2019

06 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/02/2019

05 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07/02/2019

04 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/01/2019

03 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/01/2019

02 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/01/2019

01 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10/01/2019