Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. 2019

2019

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 09/07/2019, ώρα 20:00

Για τα θέματα της Συνεδρίασης, πατήστε ΕΔΩ

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 03/07/2019, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 21/06/2019, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 21/06/2019, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/06/2019, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 07/06/2019, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 07/06/2019, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 06/06/2019, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 03/06/2019, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/05/2019, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 16/05/2019, ώρα 13:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 23/04/2019, ώρα 15:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/04/2019, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 18/04/2019, ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 11/04/2019, ώρα 14:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 05/04/2019, ώρα 10:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 04/04/2019, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/03/2019, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 26/03/2019, ώρα 18:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 13/03/2019, ώρα 15:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 05/03/2019, ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 04/03/2019, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 01/03/2019, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 21/02/2019, ώρα 14:15

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 07/02/2019, ώρα 19:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 31/01/2019, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 29/01/2019, ώρα 10:30

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης (Έκτακτης) 25/01/2019, ώρα 14:00

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 17/01/2019, ώρα 19:00